ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 1. Gäster

Fast bostadsadress och legitimation krävs för att få vistas på SCR-anslutna campingplatser.

2. Incheckning

• Anmäl alltid Din ankomst i receptionen. I samband med incheckning lämnas anvisningar om plats och eventuella lokala regler för boendet. Dessa anvisningar skall följas.

• Vid incheckning skall giltigt Camping Key Europe visas upp. Saknas sådant kan receptionen aktivera gammalt kort eller utfärda nytt kort inför incheckning.

• Tala direkt med föreståndaren om eventuella önskemål eller anmärkningar.

• Om Du kommer sent på kvällen undvik onödigt buller.

• För grupper skall anmälan göras av en gruppledare. Avgiften betalas enligt camping- platsens anvisningar.

3. Utrustning

Förtält, som är förstärkta och isolerade, får ej sättas upp av brandskyddsskäl.

Husvagn/husbil skall vara inregistrerad för användning som/till motordrivet fordon.

Campingenhet d v s husvagn/bil med eller utan förtält skall placeras med minst 4 meters avstånd från annan campingenhet.

4. Hund/katt

Hund och katt skall hållas i band/koppel och rastas utanför campingområdet.

5. Allmänna regler

• Respektera andras önskan om att få vara ifred.

• Motorfordonstrafik på campingplatsen får endast ske mellan områdets entré och den egna tomten. Moped skall ledas inom campingplatsen.

• Håll ordning inom campingplatsen, det behövs för den allmänna trivseln.

• Var aktsam om gräs och planteringar, om närboendes tält och övrig egendom.

• Egna fasta anordningar vid tält/husvagn/husbil, t.ex. flaggstång, inhägnad och skyddsvallar kring tält/husvagn/husbil är icke tillåtna. Fråga om du är tveksam om vad du har rätt att göra.

• Radio och musikinstrument skall användas med omtanke och hänsyn. Det betyder låg ljudstyrka om dagen och tystnad kl. 23.00 – 07.00, när andra tider ej anges. Den sedvanliga radiomaningen att tänka på grannarna gäller i hög grad på campingplatser.

• Bollspel är inte tillåtet vid tälten/husvagnar/husbilar, fotboll endast på särskilt anordnad plan. Se till att Dina barn väljer plats för lekar så att de inte onödigtvis stör andra. Inte någon form av skjutvapen får användas, även pilkastning och fyrverkeri är förbjudet.

• Biltvätt får endast ske på anvisad plats.

• Försäljning vid campingplatsen får endast ske med ägarens skriftliga tillåtelse.

6. Hygien

Avfall sorteras enligt vad som gäller på aktuell campingplats och i de kärl som anvisats. Personlig tvagning, klädtvätt samt naturbehov skall göras i därför avsedda sanitetsutrymmen.

Sköljning av kaffepanna, matkärl o.s.v. får inte ske vid vattenpost, pump, brunn eller dricksvattenkran.

7. Ansvar

Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lagregler.

8. Avresa

Vid avresa skall utnyttjat område vara väl avstädat.

9. Var aktsam om naturen

Naturen är beroende av en varsam behandling. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta papper, avfall, flaskor, konservburkar o dyl är förbjuden enligt gällande naturvårdslagar. Överträdelse medför straffansvar. En god campinggäst är alltid en god naturvän.

Ordningsföreskrifter och av receptionen givna lokala anvisningar skall respekteras. Den som inte följer givna anvisningar kan avvisas från området.

Allmänna föreskrifter från SCR.