Om Östnora

Östnora är en plats med mycket gamla anor. Ordet Östnora kommer från det fornsvenska ordet nor, som betyder ”trångt sund”.  Landhöjningen har gjort att numera bara Åmundsfjärden finns kvar av den havsvik som fanns här på forntiden. Den gamla havsbottnen märker vi dock tydligt av säsongsvis, då det kan bli lerigt på campingområdet.

Att människor har bott på Östnora redan på forntiden vet vi, eftersom vår närmaste granne är en fornborg. Borgen ligger på berget vid inloppet till Åmundsfjärden, där man kan se rester efter stenmurar och de vägar som har lett upp till borgen. Man vet inte idag om någon bodde på borgen, om den restes som skydd mot fiender eller som kultplats. Att människor har bott i omgivningarna är dock helt klart, och de har säkert försörjt sig på både odling, jakt och fiske i denna rika bygd. Vi tycker om tanken på dem som bott här och haft det bra långt före oss, och det kommer Du att se tecken på lite varstans på campingområdet.

Idag är Östnora ett modernt camping- och rekreationsområde, som ger möjlighet för våra gäster att koppla av och njuta av friden och den fantastiska utsikten över skärgården, precis som på forntiden. Andra gäster som söker aktivitet, har goda möjligheter till både fysiska och kulturella upplevelser inom nära räckhåll.